Lenten Litany for Peace

Bön för fred i Mellanöstern

Ledare 1: ( inledning)

Låt oss påminna oss om att rättvisan har sina rötter i Guds rike.
Vi ber för att vi i våra hjärtan kan leva i rätt relation med Gud och våra grannar.
Låt oss inte vara likgiltiga inför människor som lever i fattigdom och lider under förtryck. I dag ber vi för våra systrar och bröder i Palestina och Israel. Vi kommer så att göra så den 24:e i varje månad tills vi kan fira ett slut på ockupationen och vi nått en varaktig och rättvis lösning på den Palestinsk- Israeliska konflikten.

Ledare 2: Låt oss be för fred i Jerusalem, Israel och Palestina.

L1: Gud, ge all godhet och medkänsla…

L2: Där människor lever med misstänksamhet, rädsla och osäkerhet.

Församling: Herre, låt din heliga och livgivande ande sväva ibland oss, bryt ned murar som delar, giv ljus och mod till flyktingen och de mest utsatta i samhället. Ge oss ditt stöd så att alla kan leva i säkerhet och trygghet.

L1: Gud, ge oss hopp….

L2: När våra hjärtan är fyllda av skräck och är trötta, där politiska fångar är separerade från sina nära och kära, när fruar och män inte tillåts att leva tillsammans i Jerusalem på grund av orättvisa lagar, när hela familjer misströstar eftersom de tvingats bort från sina hem.

Församling: Låt din kärlek och livsuppehållande kraft flöda. Uppmuntra, förena och skydda alla barn som kämpar med att hålla hoppet vid liv.

L1: O Gud vår skapare. Hjälp oss…

L2: Där arbetslösheten är hög, där många har svårighet att få tillgång till sjukvård och grundläggande livsnödvändigheter, där mark och vatten och andra resurser stjäls illegalt.

Församling: Ge av din rättvisa och låt din livsbevarande nåd komma till oss, öppna våra ögon och inspirera våra ledare för det gemensammas bästa. Inge mod till advokater och aktivister så att de vågar säga sanningen till makten.

Stärk lärare, socialarbetare, pastorer och biskopar, forskare och advokater, bönder och arbetare samt alla som hjälper till med humanitära tjänster, att se till att alla kan njuta av en rättvis fördelning av jordens överflöd.

L1: Gud, ge oss fred….

L2: Där det finns tillit till styrkan av att skrämmas med vapen, där man vill skada och underkuva en granne, där barn inte kan gå till skolan utan hot om angrepp längs vägen, där jordbrukare inte kan skörda sina grödor utan att bli trakasserade.

Församling: Låt din rättfärdighet och din livsbejakande väg vara närvarande, och uppmana Israeler och Palestinier att följa en fredlig väg mot ett slut av ockupationen, agitera för skyddet av mänskliga rättigheter, och trösta dem vars liv har varit drabbat av övergrepp och våld.

L1: Gud, ge oss försoning….

L2: Där relationer är brutna och människor är isolerade från varandra, från varor och tjänster som lindrar lidande och där politiska processer producerar cynism och ilska.

Församling: Ge oss av din barmhärtighet och hjälp oss hitta styrkan att förändra livet, hjälp oss att förlåta och låt oss bli förlåtna. Möjliggör för individer, samhälle och nationer att vara generösa och omtänksamma. Välsigna Palestinier och Israeler som vågar ta risker för fred. Vägled alla dem som följer med dem.

L1: Vi ber för allt detta, och allt annat som behövs för en fredlig samvaro i det heliga landet, genom din son Jesus Kristus, vår Herre.

Församling: Amen