Lenten Litany for Peace

Rukousvartio Lähi-idän rauhan puolesta

jokaisen kuukauden 24. päivänä

Liturgi 1: (Johdanto) Paaston aikaan tehdessämme hengellistä matkaa halki erämaan ja valmistellessamme uskonyhteisöä vastaanottamaan ylösnousseen Kristuksen pääsiäisenä, olemme muistutettuja siitä, että Jumala kutsuu meitä elämään oikeudenmukaisesti. Rukoilemme sydämen muutosta voidaksemme elää oikeamielisesti suhteessa Jumalaan ja naapuriimme. Tämä paasto kumpuaa välinpitämättömyydestä niitä kärsiviä ihmisiä kohtaan, jotka elävät köyhyydessä ja sorrettuina. Tänään me rukoilemme sisartemme ja veljiemme kanssa Palestiinassa ja Israelissa, jotka ovat lähettäneet ekumeenisen rukousvartion ympäri maailmaa. Tämä rukousvartio jatkuu jokaisen kuukauden 24. päivänä kunnes voimme kaikki juhlia miehityksen päättymistä ja oikeudenmukaista kestävää ratkaisua Palestiinan ja Israelin konfliktiin.

L2: Rukoilkaamme rauhaa Jerusalemiin, Israeliin ja Palestiinaan.

L1: Jumala, kaiken hyvyyden ja myötätunnon lähde. . .

L2: Kun ihmiset elävät epäluulossa ja pelossa, kun epävarmuus ja mullistukset ovat alati heidän seuranaan,

Seurakunta (C): auta, että sinun pyhä ja elämää ylläpitävä Henkesi on keskuudessamme murtaen kahtia jakavia muureja, antaen valoa ja rohkeutta pakolaisille sekä yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa oleville. Anna sen päivän koittaa pian, jona kaikki voivat elää turvassa.

L1: Toivon Jumala. . .

L2: Kun sydämet ovat toivottomia ja väsyneitä, kun poliittiset vangit on erotettu rakkaistaan, kun epäoikeudenmukaiset lait estävät aviomiehiä ja vaimoja asumasta yhdessä Jerusalemissa, ja kun epätoivo valtaa kotinsa vasten tahtoaan jättäneet perheet,

C: Auta, että rakkaus ja elämää ylläpitävä voima virtaa kannustaen ja vahvistaen, vapauttaa ja yhdistää, sekä suojelee kaikkia sinun lapsiasi, jotka kamppailevat ylläpitääkseen toivoa.

L1: Jumala, Luojamme. . .

L2: Kun työttömyys on erittäin korkea, kun terveydenhoito ja perustarvikkeet eivät ole kaikkien saatavilla, ja kun maan, veden ja luonnonvarojen haltuunotto on laitonta,

C: Näytä meille sinun oikeudenmukaisuutesi ja elämää ylläpitävä armosi, avaa silmämme, anna johtajien innokkaasti työskennellä yhteisen hyvän puolesta. Rohkaise niitä, jotka uskaltavat sanoa totuuden valtaapitäville. Vahvista opettajia ja sosiaalityöntekijöitä, pastoreita ja piispoja, tutkijoita ja asianajajia, maanviljelijöitä ja työläisiä, sekä kaikkia niitä, jotka tarjoavat humanitaarista apua ja -palveluja. Auta, että varmistamme jokaiselle ihmiselle oikeudenmukaisen osan maan runsaista antimista.

L1: Rauhan Jumala. . .

L2: Siellä missä luotetaan asevoimiin, hallitaan pelolla, vahingoitetaan tai alistetaan, jossa lasten koulutiehen liittyy pelkoa ja turvattomuutta,

jossa viljelijöillä ei ole mahdollisuutta korjata satoaan,

C: Auta, että Sinun vanhurskauttasi ja elämänmyönteistä läsnäoloasi julistetaan ja että israelilaisia ​​ja palestiinalaisia haastetaan ​​seuraamaan väkivallatonta tietä kohti miehityksen päättymistä. Auta meitä vahvistamaan ihmisoikeuksien toteutumista. Lähetä meidät lohduttamaan väärinkäytösten ja väkivallan ahdistamia.

L1: Sovinnon Jumala. . .

L2: Siellä, missä ihmissuhteet ovat rikki, missä ihmiset on eristetty toisistaan ​​tai estetty saamasta kärsimystä lievittävää hoitoa ja missä poliittiset prosessit, joiden tarkoitus olisi palauttaa ihmisarvo, tuottavat vain kyynisyyttä ja vihaa,

C: Auta, että Sinun armosi ja elämää palauttava voimasi voisi hämmästyttää meitä ja kasvattaa meissä tahtoa antaa anteeksi ja saada anteeksi. Anna voimaa yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille olla anteliaita ja lempeitä. Siunaa palestiinalaisia ja israelilaisia, jotka uskaltavat ottaa riskejä rauhan puolesta. Opasta ja vahvista kaikkia niitä, jotka toimivat yhdessä sovinnon aikaansaamiseksi.

Auta palestiinalaisia ​​näkemään Jumalan kuva israelilaisissa ja israelilaisia näkemään Jumalan kuva palestiinalaisissa, jotta he voisivat hyväksyä toistensa ihmisyyden ja tunnustaa toistensa siviili-, uskonnolliset-, poliittiset- ja kansalliset oikeudet. Auta heitä  elämään rauhassa omissa valtioissaan, joissa vallitsee sovinto ja anteeksianto ja oikeudenmukaisuus.

L1: Kaikkea tätä, ja kaikkea sitä, mitä Pyhän maan kokonaistilanne tarvitsee, me rukoilemme Herramme, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.

C: Amen